Zariadenie Varroa Terminator je schopné účinne prehriať plodisko s jeho obsahom a tak dokáže hypertermicky likvidovať klieštika na včelách aj na plode s vysokou účinnosťou.

Varroa Terminator umožňuje liečenie varoázy počas celej včelárskej sezóny.

Zariadenie pozostáva z dvoch ohrevných panelov (dolný s otvormi, horný plný), ktoré zabezpečujú jemný ohrev celou plochou panelu. Spodný panel s otvormi umožňuje včelám vetrať vyhrievaný priestor plodiska a tak zabezpečiť dostatočný prísun čerstvého vzduchu. Otvory umožňujú včelám a matke opustiť priestor plodiska, nie však klieštikom pre ktorých sú otvory neprekonateľnou prekážkou a nedovoľujú im opustiť plodisko.  • Varroa Terminator nie je trvalou súčasťou úľa, je možné ho využívať v akýchkoľvek nástavkových úľoch. Podmienkou je zhodný vnútorný rozmer zariadenia a nástavku.
  • Liečenie prebieha v plodisku a likviduje klieštiky nielen na plode ale aj na včelách v plodisku.
  • Včely nie je potrebné zmetať z plástov, manipulácia je veľmi jednoduchá.
  • Jedinečná konštrukcia únikových otvorov neumožňuje únik spadnutých ale ešte živých klieštikov z plodiska. Uhynú počas ohrevu alebo sa utopia v štrbinách otvorov.
  • Zariadenie nepoškodzuje včely, larvy a ani vajíčka..

S jedným zariadením je možné v priebehu dňa preliečiť 2 včelstvá. Podmienkou je dostupnosť zdroja elektrického prúdu (230 V) a to buď zo siete, z meniča napätia z automobilu alebo z elektrocentrály. Príkon potrebný na jedno zariadenie je približne 120 W, spotreba elektrického prúdu na jedno liečenie predstavuje približne 0,3-0,4 kWh.

Pri likvidácii klieštika je potrebné prehriať obsah plodiska na cca 42°C. Nakoľko relatívna vlhkosť vzduchu počas ohrevu klesá a tento stav by poškodil vajíčka a mladé larvy, je nutné zabezpečiť v plodisku dostatočnú vlhkosť. Na spodný panel treba položiť štyri odparovače (súčasť zariadenia) ktoré sú upravené tak, aby sa k vode včely nedostali a nezačali ňou chladiť. Odpar vody zabezpečí počas ohrevu dostatočnú relatívnu vlhkosť (60-70%).

Welcome 200GBP Bonus at Bet365 here.