• Pomáhame včelárom zbaviť sa klieštika. Bez chémie.

    Naše zariadenie Varroa Terminator likviduje klieštika na včelách aj na plode s vysokou účinnosťou.
    Zariadenie je možné používať počas celej včelárskej sezóny.
  • Vyrábame úle v ktorých sú včelstvá silnejšie a majú vyšší výnos medu.

    Naše úle minimalizujú energetické straty a zároveň efektívne odvádzajú vlhkosť z priestoru úľa.
    Zabezpečia skorý a mohutný jarný rozvoj a spoľahlivé zimovanie.

Čomu sa venujeme

<h2>Varroáza</h2>

Varroáza

Vyriešili sme liečenie varroázy využitím hypertermie a zdokonalili sme varroa monitoring.

<h2>Úle</h2>

Úle

Vyrábame izolované polystyrénové úle a multifunkčné varroa dná.

<h2>Výskum</h2>

Výskum

Skúmame ako včely hospodária s energiou, na základe čoho sme vyvinuli naše produkty.

O nás

História

Naša firma HIVET s.r.o. vznikla v roku 2013 v Nitre. Ako základ sme brali viac ako 40 ročné skúsenosti s včelárením v menšom aj väčšom merítku. Pred vznikom spoločnosti sme sa približne 4 roky venovali výskumu hypertermickej liečby varroázy priamo v úli a zároveň sme sa venovali meraniu a vyhodnocovaniu energetických strát v súčasných úľoch.

Naše kľúčové hodnoty

1. Zaoberať sa prevažne revolučnými produktami, ktoré vo svojej oblasti predstavujú skokovité zlepšenie
2. Neustále produkty zlepšovať a inovovať so zárukou spätnej kompatibility
3. Výsledná cena produktu musí byť nižšia ako pridaná hodnota pre zákazníka