Úľ HiveTD, kvalitný teplodržný úľ s vyšším medným výnosom

Ako sme už spomenuli v článku Úle a ich vlastnosti v časti kde spomíname hrúbku stien brtí, klátov, dlabákov a košníc, všetky mali relatívne hrubé steny kvôli teplodržnosti a vyššej odolnosti voči vplyvom počasia. Do včelárskeho sveta si prerážal cestu aj polystyrén, ktorý bol nevhodnými konštrukciami a spracovaním úľov vo včelárskom svete značne skompromitovaný, avšak neprávom. V roku 1962 český včelár Ing. Václav Smělý zistil, že silno izolovaný úľ má pre včelstvo mimoriadne vhodné vlastnosti.

Funkcie úľa HiveTD a materiál

  • úľ HiveTD je vyrobený z tvrdého polystyrénu EPS 200 o hrúbke steny 80 mm
  • zvonka je chránený odolným hrubozrnným silikónovým náterom v hnedej farbe. Vďaka drsnému náteru sa nástavky ľahko držia a nešmýkajú sa
  • vnútorné steny úľa sú potiahnuté pevnou reflexnou potravinárskou fóliou (nie je to alobal), ktorá vracia teplo späť do priestoru úľa
  • nástavky sú bez falcov, zospodu aj zvrchu chránené húževnatým polystyrénom HPS o hrúbke 2 mm, tesne k sebe priliehajú a ľahko po sebe kĺžu
  • exponované hrany nástavku sú posilnené ALU rohovým profilom proti poškodeniu
  • sedlo je posilnené lesklým pozinkovaným plechom a po bokoch sa nachádza pás húževnatého polystyrénu HPS o hrúbke 2 mm aby bolo možné do steny zaprieť rozperák
  • strecha úľa HiveTD je rovná a pozostáva z dosky z tvrdého polystyrénu EPS 200 o hrúbke steny až 100 mm. Zvrchu je chránená lesklým pozinkovaným plechom a zospodu húževnatým polystyrénom HPS o hrúbke 2 mm
  • dnom úľa HiveTD je štandardne naše varroa dno
  • všetky časti úľa HiveTD sú navzájom pospájané kalenými nerezovými sponami, ktoré z neho robia kompaktný celok odolný voči pádu pri prevrátení či už silným vetrom alebo zverou (medveď)
  • všetky časti úľa sú ľahko dezinfikovateľné

Plodové hniezdo je v úli najdôležitejším orgánom a preto vyžaduje patričnú pozornosť

Technológie včelárenia v tenkostenných úľoch (vrátane tzv. uteplených – 20 mm polystyrén v stene) vychádzajú z domnienky, že matka prirodzene tvorí plodové hniezdo v tvare gule akoby to bola jej vlastnosť. Tvorba plodového hniezda v tvare gule je jednoznačne znak studeného úľa. Krajný rámik, kde pre nízku teplotu matka nekladie, si vynútil láskavý názov „krycí rámik“.

Naše riešenie

Konštrukcia a teplodržnosť úľa HiveTD dovoľuje matke využiť celý priestor plodiska, znižuje energetické straty v čase plodovania, čo spôsobuje rýchly rast včelstva v jarných mesiacoch.

Odporúčame prečítať si článok o našom výskume energetických strát a dopade na klieštika včelieho.

Vlhkosť v úli a jej vplyv na včelstvo

Včelstvo pri suchom zimovaní nemá problém s udržiavaním teploty v chumáči. V nevhodnom úli má však problémy s vlhkosťou. Slabinou dnes najčastejšie používaných úľov je nevhodne vyriešený alebo nevyriešený odvod vodnej pary z úľového priestoru. Uteplivky sú síce schopné ju prepúšťať, ale ak navlhnú, ich izolačná schopnosť sa stráca. Tenkostenné úle tento problém riešia očkami, ktoré sú však z energetického hľadiska hotovou katastrofou. Vzniká komínový efekt, ktorý síce spoľahlivo odvádza pary z úľa, ale aj s množstvom tepla ktoré včelstvo musí vytvárať a pritom spotrebováva zásoby. Jarný rast je pomalý a energeticky náročný. Vysoká vlhkosť v úľovom priestore vedie k nepokojnému zimovaniu a spôsobuje rozvoj plesní.

Naše riešenie

Pri testovaní úľa HiveTD sa preukázalo, že problém s vlhkosťou sa v našom úle vôbec neobjavuje.

Odporúčame prečítať si článok o našom výskume energetických strát a dopade na medný výnos.