Varroa monitoring je zisťovanie aktuálneho stupňa zamorenia včelstva klieštikom včelím

Včelárska prax si vyžaduje sledovať stupeň zamorenia včelstiev. Včelári často vyjadrujú spokojnosť s ošetrením včiel, pretože pohľad na podložku s tisíckami mŕtvych klieštikov vyvoláva pocit že v úli zostali čisté včely bez klieštika. Tisícky klieštikov na podložke sú však už obrazom skazy. Prekvapenie zvyčajne nastáva na jar, no niekedy už na jeseň, kedy sa zakŕmené včelstvo zrazu vytratí a pri jeho oslabení nastupujú rabujúce včely.

Dodnes bolo vyvinutých viacero rôznych spôsobov varroa monitoringu:

 • šetrné metódy:
  • varroa sugar shake method tzv. pocukrovanie včiel. Táto metóda nie je dostatočne presná
  • denný prirodzený spad klieštika včelieho na podložku varroa dna. Táto metóda je veľmi náročná na čas. Navyše, ak majú do úľov prístup mravce, výsledky takého varroa monitoringu sú zavádzajúce, pretože mravce klieštiky odnášajú
 •  nešetrné metódy:
  • premývanie vzorky alkoholom, saponátmi alebo použitie éteru. Sú síce 100%né, ale vyžadujú zničenie vzorky včiel
  • otváranie zaviečkovaného robotníčieho a trúdieho plodu. Táto metóda nám okrem toho že sa klieštik včelí vo včelstve nachádza, veľa nepovie a nedá sa kvantifikovať

Našou snahou je rozšíriť spoľahlivý a rýchly varroa monitoring pomocou hypertermického ošetrenia vzorky včiel, ktorý je šetrný a dostupný pre každého. Cieľom je zachytiť aj výskyt jediného klieštika vo vzorke.

Princípom nášho varroa monitoringu je ohrev vzorky včiel (cca 10 minút) na teplotu 45°C

Pri rôznych testoch sa používajú vzorky 300 včiel (100 ml), my sme sa rozhodli pre vzorku až 500 včiel (166 ml) alebo dokonca 2x500 včiel. Dôvodom je snaha zachytiť aj 1 klieštika na vzorke 2x500 včiel, čím sa takmer vylúči náhodný negatívny výsledok. Takáto snaha o presnosť nie je samoúčelná, na jar sa totiž nachádza na včelách ešte relatívne málo klieštika.

Postup pri varroa monitoringu:

 1. Odoberieme vzorku včiel strasením včiel z rámika do vedra. Včely vo vedre sklepneme a nasypeme do testovacej nádobky po čiarku označujúcu 500 včiel (166 ml)
 2. Do testovacej nádobky vsunieme čidlo digitálneho teplomera a nádobku so včelami vložíme do testovacej mini-komory
 3. Teleso teplomeru položíme mimo testovacej mini-komory a vzorku ohrievame pomaly, až po dosiahnutie teploty 45°C. Včely v nádobke sa nezgrupujú, rozložia sa po jej stenách (preto je možné použiť vzorku 500 včiel) a snažia sa vetrať
 4. Po dosiahnutí teploty 45°C nádobku vyberieme z ohrievaného priestoru
 5. Včely vrátime do úľa a spočítame spad mŕtvych klieštikov v nádobke

Tipy a triky

Klieštik včelí opúšťa včely pri teplote 40°C, pri teplote 45°C už hynie veľmi rýchlo. Aby sme zachytili všetky klieštiky prítomné vo vzorke, je pri tomto postupe kľúčovým momentom pomalý ohrev trvajúci 10 minút. Pri rýchlom zvýšení teploty by klieštiky uhynuli na včelách bez toho aby sa z nich uvoľnili.

Pre jednoduché vrátenie včiel do úľa dobre poslúži aj biela podložka z varroa dna a včely z nádobky sklepneme na ňu. Podložku oprieme o letáč a včely samé pomaly vtiahnu späť do úľa. Klieštiky zostanú na podložke, kde ich môžeme spočítať bez omylu.

Takýmto šetrným spôsobom môžeme zachytiť aj jediného klieštika bez toho aby sme prišli o vzorku včiel čo bolo našim hlavným cieľom.

Ohrev nemá na správanie včiel žiadny vplyv. Naše početné porovnávacie pokusy ukázali, že úplne rovnako sa správala vzorka včiel ktorá nebola zohrievaná a bola rovnaký čas v testovacej nádobke. Včely sa v nádobke stmelia a po otvorení neodlietajú. Správajú sa ako rojové a rovnako ochotne po šikmej ploche podložky varroa dna vtiahnu späť do úľa.

Je dôležité, koľko klieštikov spadne po liečení, dôležitejšie však je, koľko ich tam zostane!

Nová galéria už čoskoro!