Aké nebezpečenstvo predstavuje varroáza sa netreba veľmi rozpisovať, takmer každý včelár sa už o tom presvedčil. Napriek osvetovej práci včelárskych organizácií a novým prostriedkom ošetrovania chemickými látkami (napr. varidol, avartin a iné) je trend úhynu včelstiev alarmujúci.

Vzhľadom na závažnosť varroázy boli urobené rozsiahle výskumy reprodukcie klieštika. Dnes už vieme ako sa správa klieštik na včelách, ako sa správa po vniknutí do bunky, ako prebieha párenie, kde, kedy a aké kladie vajíčka a mnoho ďalších detailov. Napriek týmto obdivuhodným zisteniam je klieštik včelí parazit, s ktorým si včelárstvo nevie poradiť tak, ako by bolo potrebné. Tlak chemických prostriedkov určených na liečenie včiel proti klieštikovi začína postupne vyvolávať rezistenciu a takáto liečba prestáva byť efektívna.

Riešením je hypertermia ako spoľahlivá liečba klieštika včelieho bez chemického ošetrovania

Treba poznamenať, že klieštik včelí je veľmi vyspelý parazit ale má aj svoju Achillovu pätu. Profesor Wolfgang Engels ešte koncom osemdesiatych rokov zistil, že klieštik včelí je citlivejší na teplo ako včela a včelí plod. Normálna vnútorná úľová teplota 34 - 36°C mu vyhovuje, ale už teplotu 40°C znáša zle, včely opúšťa a po dostatočne dlhom pôsobení zvýšenej teploty hynie vo všetkých vývojových štádiách.

Princíp hypertermie teda spočíva vo zvýšení teploty o niekoľko stupňov nad normálnu úľovú teplotu

Je známe, že počas včelárskej sezóny je len 20% klieštika na včelách a 80% sa nachádza na zaviečkovanom plode. Práve preto musíme ošetrenie včiel proti klieštikovi sústrediť na plod. Obsah úľa je veľmi citlivý na zmenu teploty, zvlášť na dynamiku jej zvyšovania (vosk, vajíčka, larvy). Plásty s plodom majú výrazné izolačné vlastnosti a je potrebné ich prehriať veľmi pomaly. Taktiež včely nechcú zvýšenie teploty pripustiť a účinne sa tomu bránia (vetranie, chladenie).

Z rôznych prameňov sa dozvedáme, že hypertermická liečba klieštika včelieho priamo v úli za prítomnosti včiel nie je možná. S naším zariadením Varroa Terminator to funguje.