Kedy liečiť včely proti klieštikovi so zariadením Varroa Terminator

Keďže už máme k dispozícii Varroa Terminator ako nástroj na liečenie včiel proti klieštikovi na plode aj na včelách, je potrebné vedieť, kedy ho použiť.

Princípom úspešného boja s varroázou je udržať hladinu klieštika včelieho na takej nízkej úrovni, aby včelstvu neškodil alebo škodil len minimálne

Ideálny termín na preliečenie včiel je obdobie keď úľ ešte nemá medník (jar) a obdobie keď už nemá medník (jeseň). Varroa Terminator je možné použiť kedykoľvek počas celej sezóny s malou úpravou postupu.

Kedy urobiť prvé liečenie?

Prvým a najdôležitejším termínom liečenia je obdobie jari v čase kvitnutia ovocných stromov. Možnosť jarného liečenia je rozhodujúcou prednosťou hypertermického ošetrenia včiel a je zásadný zásah do reprodukčných možností klieštika včelieho

Na klieštika sme nemali dosah najmenej šesť mesiacov. Rozmnožoval sa a s istotou ani nevieme povedať, v koľkých cykloch. Jarné liečenie nám dáva tiež obraz o stave zamorenia v jednotlivých včelstvách. V tomto období sa pri rôznej úrovni zamorenia môže navonok zdať, že je všetko v poriadku.

Tabuľka 1: Vývoj zamorenia klieštikom bez liečenia včiel na jar

Termín Východiskový stav (ks)
1. apríl 10 20 50 100 200 300 500
1. máj 20 40 100 200 400 600 1000
1. jún 40 80 200 400 800 1200 2000
1. júl 80 160 400 800 1600 2400 4000
1. august 160 320 800 1600 3200 4800  
1. september 320 640 1600 3200 6400    

Tabuľka 1 ukazuje v prvom riadku východiskový stav v kusoch. Množstvo klieštika sa každý mesiac zdvojnásobí a červené čísla ukazujú kritický stav ak nedôjde k liečeniu.

Nesmieme dopustiť, aby včelstvo išlo do sezóny s počtom klieštikov vyšším ako je 50 ks. Včelstvo bez liečenia na jar by sa už začiatkom septembra dostávalo k 2000 klieštikom, čo už je kritický stav

Obdobie, kedy je klieštik včelí na plode, voláme reprodukčná fáza a trvá 12 dní. Obdobie, kedy je prichytený na dospelých včelách sa nazýva foretická fáza a trvá 3 - 12 dní, v zime omnoho dlhšie. Je známe, že počas včelárskej sezóny je len 20% klieštika na včelách (foretické klieštiky) a 80% sa nachádza na zaviečkovanom plode (reprodukčné klieštiky).

Po prvom liečení včiel na jar sa výrazne zníži počet klieštikov na včelách.

Zároveň po prvom liečení získame dve zásadné informácie:

  • počet foretických klieštikov spadnutých zo včiel
  • denný spad mŕtvych reprodukčných klieštikov na podložku varroa dna počas liahnutia včiel

Napríklad: Východiskový stav v apríli by bol približne 100 klieštikov (20 foretických na včelách a 80 reprodukčných na plode). Po prvom liečení včiel by sme našli spad 20 foretických klieštikov a denný spad reprodukčných klieštikov na podložku varroa dna bude predstavovať približne 6 - 7 klieštikov počas 12 dní (7 x 12=84) počas liahnutia včiel.

Ak by sme pri prvom liečení včiel na jar zlikvidovali klieštiky na plode a na včelách s úspešnosťou čo i len 90%, potom by sa východiskový stav na začiatku sezóny v apríli zmenil nasledovne:

Tabuľka 2: Vývoj zamorenia klieštikom po prvom liečení včiel na jar

1. apríl, stav pred liečením 10 20 50 100 200 300 500
Úspešnosť 90% -9 -18 -45 -90 -180 -270 -450
Stav po liečení 1 2 5 10 20 30 50

Všimneme si, že oproti Tabuľke 1 sú rozdiely medzi stavom bez liečenia a po liečení pre ďalší vývoj situácie zásadné. Ak liečením včiel na jar znížime počet klieštikov vo včelstve na maximálne 50 kusov, potom sa rozvoj varroázy spomalí do takej miery, že sa včelstvo môže nerušene rozvíjať nasledujúce 4 mesiace.

Len pre porovnanie, postupy chemického ošetrenia sa snažia klieštika včelieho odstrániť na konci sezóny. Použitie organických kyselín v tomto období odstráni len foretické klieštiky, ktorých je málo, takže zásah je účinný len veľmi málo. Ďaľší zásah použitím tvrdej chémie je možný až po skončení nasledujúcej sezóny, čo však veľmi často býva už neskoro. Treba mať na pamäti, že každý mesiac sa počet klieštika včelieho vo včelstve zdvojnásobí.

Kritický stav

Predstavuje množstvo klieštika, kedy je včelstvo ohrozené. Toto číslo sa u rôznych autorov líši, väčšinou sa udáva hodnota 2000 - 3000 klieštikov na včelstve. Je jasné, že to nemôže byť pevná číselná hranica a preto literatúra udáva aj číslo 10 %, respektíve 7 % klieštikov na počet včiel.

Kritický stav odhalíme jednoduchým spätným výpočtom. Ak po liečbe klieštika zaznamenáme spad 60 foretických klieštikov a denný spad reprodukčných klieštikov na podložku varroa dna po liečbe 20 ks počas 12 dní, tak potom (20 x 12) + 60 čo predstavuje 300 klieštikov ako východiskový stav. Pohľad do Tabuľky 1 s východiskovým stavom 300 ks nám ukazuje, že už o 3 mesiace (1. júna) by sa stav priblížil ku kritickému stavu. Denný spad reprodukčných klieštikov na podložku varroa dna po liečení na jar vyšší ako 30 ks klieštikov znamená vysoký stupeň zamorenia a signalizuje, že je nutné urobiť aj opakovanú preliečenie včiel po dvoch týždňoch.

Kedy urobiť ďalšie liečenie?

Termíny, ktoré nás tlačili pri chemickom ošetrovaní, sú pri použití hypertermie minulosťou. Ďalšie liečenie treba urobiť na konci sezóny pred zakŕmením

Je veľmi dôležité, aby sa zimné včely liahli čo najmenej poškodené klieštikom a preto nesmieme dovoliť, aby sa klieštik vo včelstve premnožil. Pred zakrmovaním odstránime medníky a včely preliečime Varroa Terminatorom.

Ak sme zvedaví na stupeň zamorenia, môžme si urobiť náš jednoduchý varroa monitoring.

Pozor, ak toto liečenie odignorujeme alebo nestihneme, aj keby sme neskôr akýmkoľvek spôsobom znížili stupeň zamorenia, škody spôsobené klieštikom by boli nenapraviteľné. To sú tie prekvapenia, kedy po neskorom ale "úspešnom" liečení použitím chemických prípravkov včelstvo uhynie.

So zariadením Varroa Terminator a poznaním kedy ho použiť a aký postup zvoliť, je možné udržiavať hladinu varroázy na oveľa nižšej úrovni a ku kritickemu stavu sa ani nepriblížiť. Umožňuje nám dosiahnuť trvale udržateľný stav bez aplikácie chemických prostriedkov a získavať kvalitný med a ostatné včelie produkty v BIO kvalite