Postup ako liečiť včely proti klieštikovi so zariadením Varroa Terminator

UPOZORNENIE

 • Letáč počas celého liečenia zostáva otvorený!
 • Matku nechávame v úli!
 • Rámiky s panenským plástom s medovými zásobami odstránime!

Postup ako liečiť na jar ak má úľ jeden vysoký plodiskový nástavok (alebo dva nízke)

Dôvody prečo liečiť včely na jar popisujeme v článku Kedy liečiť včely.

 1. Plodiskový nástavok s celým obsahom (plásty, včely) odložíme a na úľové dno položíme spodný vyhrievací panel s lapačmi tak, aby sklo smerovalo hore
 2. Pomocou injekčnej striekačky naplníme obyčajnou vodou štrbiny oboch lapačov. Ak sa voda dostala aj mimo lapača, nemusíme ju odstraňovať
 3. Na sklo spodného panelu položíme 4 odparovače a naplníme ich obyčajnou vodou tak, aby včely vodu nemohli odoberať (asi do 2/3)
 4. Na spodný panel položíme kompletný plodiskový nástavok so včelami
 5. Zo stredu plodiskového nástavku vytiahneme rámik s plodom a do voľných buniek plástu zasunieme:
  • asi 5 cm nad spodnú latku senzor spodného panelu
  • asi 5 cm pod hornú latku senzor horného panelu
   V prípade že používame dva nízke nástavky, spodný senzor umiestnime nad spodnú latku stredného rámika spodného nástavku a horný senzor pod hornú latku stredného rámika horného nástavku
 6. Rámik opatrne vložíme naspäť do plodiska
 7. Na plodiskový nástavok položíme horný panel tak, aby sklo smerovalo dolu
 8. Oba panely pripojíme na zdroj elektrického prúdu (230V, 50 Hz). Na každom paneli sa rozsvieti displej s aktuálnou teplotou v mieste umiestnenia senzoru
 9. Ohrev je pod kontrolou digitálneho termostatu. Červené svetielko v tvare slniečka signalizuje ohrev
 10. Zariadenie je nastavené na 42°C. Pri dosiahnutí teploty 41°C si poznačíme čas. Tento stav nastane po 40 – 80 minútach podľa izolácie steny nástavku a vonkajšej teploty. Tu sa začína hypertermické liečenie. Po dosiahnutí  teploty 42°C termostat vypína ohrev. Tepelná zotrvačnosť zariadenia zvyšuje teplotu ďalej, najviac však do 45°C. Potom teplota pomaly klesá a pri teplote 41,8°C sa ohrev zapína znovu. Pokles však pokračuje po hodnotu 41°C, potom opätovne stúpa. Teplota takto osciluje v hraniciach 41 – 43°C
 11. Hypertermické liečenie včiel necháme pôsobiť 2,5 hodiny. Po uplynutí tohto času oba panely odstránime a hypertermické liečenie je ukončené

Postup po ukončení liečenia

Oba panely odstránime hneď po ukončení liečenia. Včely sa zvyčajne nachádzajú na spodnej strane spodného panelu, opatrne ich zmetieme. Na skle spodného panelu nájdeme napadané mŕtve klieštiky a môžeme ich spočítať. Niekedy nájdeme aj včelomorky (Braula coeca) a larvy vijačky voštinovej (Galleria mellonella). Ďalšie klieštiky sú v štrbinách lapačov. Injekčnou striekačkou ich vypláchneme do bielej nádoby a spočítame aj tie. Po ukončení hypertermického liečenia bude včelstvo fungovať ako keby sa nič nestalo.

Čo sa deje po hypertermickom liečení?

Včely sa budú v ďalších dňoch postupne liahnuť a na svojich telách budú vynášať uhynuté klieštiky, ktorých denný spad môžeme sledovať na podložke varroa dna. Už jedno liečenie včiel na jar postačuje na to, aby sa včelstvo rozvinulo do sezóny bez ohrozenia klieštikom včelím. Ak ste už pri prvom liečení včiel zistili spad hneď po liečení v desiatkach klieštikov, znamená to, že včelstvo bolo masívne zamorené a je potrebné po 12-14 dňoch liečenie zopakovať.

Tipy a triky

Najlepší a najjednoduchší spôsob je hypertermické liečenie použitím Varroa Terminatora spolu s naším varroa dnom. Vtedy odpadá potreba zdvíhať plodiskový nástavok. Spodný panel stačí zasunúť do varroa dna, umiestniť senzory, zakryť plodisko horným panelom a nechať liečenie prebehnúť ako je popísané hore.

Ďalšou možnosťou je nechať Varroa Terminator na úli a odstránime ho po návrate včiel do plodiska. V tom prípade môžeme hypertermické liečenie skrátiť asi o 30 minút pretože tepelná zotrvačnosť prehriatych plástov bude pôsobiť naďalej. Odpadne nám prípadné zmetanie včiel zo spodného rámu.

Postup ako liečiť na jar ak má úľ dva vysoké plodiskové nástavky

Dôvody prečo liečiť včely na jar popisujeme v článku Kedy liečiť včely.

Včelstvo a plodové teleso sa nachádza obvykle v hornom nástavku. V tomto prípade umiestnime Varroa Terminator na horný nástavok nasledovne:

 1. Horný nástavok s celým obsahom (plásty, včely) odložíme a na spodný nástavok položíme spodný vyhrievací panel s lapačmi tak, aby sklo smerovalo hore
 2. Pomocou injekčnej striekačky naplníme obyčajnou vodou štrbiny oboch lapačov. Ak sa voda dostala aj mimo lapača, nemusíme ju odstraňovať
 3. Na sklo spodného panelu položíme 4 odparovače a naplníme ich obyčajnou vodou tak, aby včely vodu nemohli odoberať (asi do 2/3)
 4. Na spodný panel položíme horný nástavok so včelami

Ďalší postup je rovnaký od bodu 5 podľa Postup ako liečiť na jar ak má úľ jeden vysoký plodiskový nástavok (alebo dva nízke).

Postup ako liečiť v lete v prípade kritického stavu

Tento postup treba považovať za riešenie havarijnej situácie. Ak v priebehu sezóny zistíme sledovaním priemerného prirodzeného denného spadu klieštika na podložku varroa dna v počte 3 a viac ks, alebo naším hypertermickým varroa monitoringom viac ako 200 foretických klieštikov, je nutné včelstvo preliečiť. V tomto prípade umiestnime Varroa Terminator na plodiskový nástavok nasledovne:

 1. Medník(y) premiestnime na úľové dno a na horný medník položíme plodiskový nástavok
 2. Plodiskový nástavok s celým obsahom (plásty, včely) odložíme a na horný medník položíme spodný vyhrievací panel s lapačmi tak, aby sklo smerovalo hore
 3. Pomocou injekčnej striekačky naplníme obyčajnou vodou štrbiny oboch lapačov. Ak sa voda dostala aj mimo lapača, nemusíme ju odstraňovať
 4. Na sklo spodného panelu položíme 4 odparovače a naplníme ich obyčajnou vodou tak, aby včely vodu nemohli odoberať (asi do 2/3)
 5. Na spodný panel položíme kompletný plodiskový nástavok so včelami

Ďalší postup je rovnaký od bodu 5 podľa Postup ako liečiť na jar ak má úľ jeden vysoký plodiskový nástavok (alebo dva nízke).

Po ukončení hypertermického liečenia preložíme plodiskový nástavok a medníky do pôvodného stavu.

Tipy a triky

Pri akútnom riešení kritického stavu existuje aj možnosť jednoduchého liečenia proti klieštikovi iba na plode. Urobíme to tak, že hypertermické liečenie plodových plástov bez včiel spravíme v osobitnom nástavku.

Postup ako liečiť na konci sezóny pred zakŕmením

Ak sme medník(y) už odobrali, treba včelstvo preliečiť.

Dôvody prečo liečiť včely na konci sezóny pred zakŕmením popisujeme v článku Kedy liečiť včely.

Ak včelstvo obsadzuje jeden vysoký plodiskový nástavok, postupujeme rovnako ako na jar podľa Postup ako liečiť na jar ak má úľ jeden vysoký plodiskový nástavok (alebo dva nízke).

Ak včelstvo obsadzuje dva vysoké plodiskové nástavky a v obidvoch je plod, všetok plod preložíme do jedného nástavku a tento preliečime aj s mladými včelami. Postupujeme rovnako ako na jar podľa Postup ako liečiť na jar ak má úľ dva vysoké plodiskové nástavky.

Nové videá už čoskoro!