Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.hivet.sk:

HIVET s.r.o.

Biovetská 32

949 05 Nitra

IČO: 47 316 489

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34668/N

(ďalej len “Prevádzkovateľ”)

Pripravili sme odpovede na otázky, ktoré Vás pravdepodobne zaujímajú:

 • Prečo získavame osobné údaje?
 • Aké informácie zhromažďujeme?
 • Ako dlho uchovávame osobné údaje?
 • Ako s nimi nakladáme?
 • Kde si môžem zmeniť, aktualizovať a odstrániť svoje osobné informácie?
 • Ako chránime všetky údaje?

Prečo získavame údaje?

Získanie osobných údajov je pre Poskytovateľa nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Rovnako za účelom spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode www.hivet.sk. V prípade, ak dotknutá osoba osobné údaje neposkytne, nie je možné uzatvoriť zmluvu.

Aké informácie zhromažďujeme?

Základným predpokladom pre získanie akýchkoľvek informácií je vyjadrenie súhlasu dotknutej osoby so spracovaním. Prevádzkovateľ zhromažďuje údaje od dotknutých osôb viacerými spôsobmi napríklad cez internetovú objednávku alebo použitím elektronickej pošty. Údaje sa zhromažďujú pri vytváraní objednávky, kedy nám dotknutá osoba poskytuje:

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
 • ak nakupujete ako firma: obchodný názov, IČO a IČ DPH, pokiaľ je subjekt registrovaný ako platca DPH
 • voliteľne ďalšie adresy (v prípade doručenia zásielky na inú adresu ako je fakturačná)
 • telefón
 • e-mail

Pri každom kroku sa Prevádzkovateľ riadi platnou legislatívou a Obchodnými podmienkami.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje aj po skončení pôvodného účelu len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky a účtovníctva.

Ako s nimi nakladáme?

Všetky poskytnuté údaje ukladáme podľa zákona č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ osobné údaje nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s Prevádzkovateľom, ktorými sú prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

 • TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, Nitra 949 01, IČO 36 703 923, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.728/N


Zároveň sa Poskytovateľ zaväzuje, že osobné údaje dotknutých osôb nebudú zneužité treťou stranou. Osobné informácie môžu byť použité k tvorbe rozličných štatistík, ktoré sú však použité len na interné účely Poskytovateľa. Dôležitou informáciou je to, že pri takomto spracovaní nie je možné z dát získať žiadne osobné identifikovateľné údaje a všetky osobné údaje sú vopred anonymizované .

Kde si môžem zmeniť, aktualizovať a odstrániť svoje osobné údaje?

Kupujúci má právo požiadať Poskytovateľa o zmenu, aktualizáciu alebo vymazanie osobných informácií prostredníctvom doporučeného listu, telefonátom na zverejnené telefónne číslo alebo pomocou elektronickej pošty na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Ako chránime všetky Vaše údaje?

Súkromie dotknutých osôb je pre nás veľmi dôležité. Všetky objednávky vykonávané na našej stránke sú uložené v e-commerce plugine stránky a chránené bezpečnostným komponentom, ktorý je zárukou, že všetky informácie, ktoré budú poskytnuté, budú chránené najvyšším stupňom ochrany.