Varroa Terminator je zariadenie schopné účinne prehriať plodisko s celým jeho obsahom a tak hypertermicky liečiť včely proti klieštikovi bez použitia chémie

Princíp fungovania zariadenia Varroa Terminator je postavený na splnení 3 zásad pre efektívnu liečbu použitím hypertermie ktoré uvádzame v úvodnom článku Varroáza a hypertermia

 1. Zvýšiť úľovú teplotu z 34-35°C na viac ako 40°C
  Počas liečenia včiel zariadenie Varroa Terminator prehreje celý obsah plodiska na cca 42°C
 2. Zacieliť liečbu klieštika hlavne na plod a zároveň na čo najväčší počet včiel v úli
  Liečenie včiel zariadením Varroa Terminator prebieha priamo v plodisku a likviduje klieštiky nielen na plode ale aj na všetkých včelách prítomných v plodisku
 3. Riadiť dynamiku zvyšovania teploty
  Zvyšovanie teploty zariadením Varroa Terminator je postupné a šetrné
  Relatívna vlhkosť v plodisku je počas liečenia zabezpečená pomocou odparovačov

Funkcie zariadenia a výhody použitia Varroa Terminator

 • liečba je plne riadená digitálnym termostatom so senzorom
 • zariadenie nijako nepoškodzuje včely, larvy a ani vajíčka
 • umožňuje liečbu varroázy počas celej včelárskej sezóny
 • nie je trvalou súčasťou úľa, je možné ho využívať v akýchkoľvek nástavkových úľoch
 • s jedným zariadením je možné v priebehu jedného dňa preliečiť 2 včelstvá
 • zariadenie je možné umiestniť na akékoľvek dno, najjednoduchšie použitie poskytne v kombinácii s naším varroa dnom
 • včely nie je potrebné zmetať z plástov, manipulácia je veľmi jednoduchá
 • jedinečná konštrukcia lapačov predstavuje pre spadnutých, ale ešte živých klieštikov bariéru a nedovoľuje im opustiť plodiskový nástavok. Uhynú počas ohrevu alebo sa utopia v štrbinách lapačov
 • včely aj matka majú možnosť počas ohrevu dočasne opustiť priestor plodiska pomocou otvorov v lapačoch, nie však klieštik včelí
 • štyri odparovače sú dostatočnej veľkosti a upravené tak, aby sa k vode včely nedostali a nezačali ňou chladiť
 • odpar vody zabezpečí dostatočnú relatívnu vlhkosť (60-70%)

Obsah balenia

 • 2 ohrevné panely Varroa Terminator (spodný s lapačmi a horný plný)
 • 2 elektrické káble
 • 4 odparovače
 • 2 náhradné poistky
 • 1 injekčná striekačka

Podmienky použitia

 • zhodný vnútorný rozmer zariadenia a nástavku čo sa vyrieši pri objednávke
 • dostupnosť zdroja elektrického prúdu (230 V) a to buď zo siete, z meniča napätia z automobilu alebo z elektrocentrály

Technické údaje

 • príkon potrebný na jedno zariadenie Varroa Terminator je približne 120 W
 • spotreba elektrického prúdu na jedno liečenie predstavuje približne 0,3-0,4 kWh

Aktualizácie galérie už čoskoro!

Mám záujem o zariadenie Varroa Terminator